Múzsák segítsetek, avagy gondolkodjunk, legalább ha nincs jobb dolgunk, vagy amit akartok.

2015. március 23. 00:05 - Dombó Dániel

Fantézis (Írások/11.)

1. Megállapítás a Töréspontról

Volt már olyan érzésed, hogy a dolgok kifordultak önmagukból? Látod, hogy az életed menete rossz mederben folyik, és szinte napra pontosan meg is tudod állapítani, hogy mikortól. Egy törés az életedben, ami rányomja bélyegét az utána következő időszakra, mintha elátkoztak volna. A kontraszt a legszembetűnőbb a korábbi életed és a mostani között. Eddig mindig tudtad, hogy ami és ahogy történik, annak úgy és akkor kell történnie. Talán a Sors vagy Isten akaratából, de még a rossz dolgokat is valamilyen szinten el tudtad fogadni. Egyszer csak történik valami, és minden megváltozik. Bár most is érnek ugyanúgy rossz és jó dolgok egyaránt, de mintha ez nem a Te életed lenne, mintha csupán álmodnál, úgy érzed már akár több életre valót is megéltél. Nem tudsz a jónak elég őszinteséggel örülni, úgy érzed, mintha nem érdemelnéd meg, és nem érint meg igazán a szomorúság sem, a rossz dolgok nincsenek rád igazán hatással. Orvosi kifejezéssel ilyenkor depressziós vagy. Hajlamosak vagyunk ezt az érzelmi kisiklást ilyenkor egy konkrét traumához, szerelmi csalódáshoz, halálesethez, munkahelyelvesztéséhez stb. kapcsolni, mert az megmagyarázhatja a kiváltó okot, és ezzel szembesülve közelebb kerülhetünk a probléma megoldásához. Pár antidepresszáns, az alkohol vagy a kettő együtt enyhíteni tudja az önazonosságunk elvesztésétől való félelmünket.

2. Megállapítás: Avatar mint álomfajta

Az agykutatók a mai napig nem tudják megmondani, hogy miért álmodunk. Az álmok létrejöttének oka, módja és az álmok jelentése nem tisztázott. Álmodik a magzat az anya hasában és álmodnak még az állatok is. Az biztos, hogy pihentető, és létezésünk egyik fontos része. Az agyi tevékenységünk olyan összetett, csodálatos és komplex, hogy annak teljes feltérképezése, és megértése még hosszú évtizedek kutatását igényli. Az biztos, hogy sokkal többre képes, mint azt elképzelni is tudnánk. Vannak akik feltételezik a telepátia, telekinézis képességét, öngyógyítást, előzőéletek emlékének felidézését, egyéb spirituális képességeket. Ha bár ez a fantasztikum világába való, mégis az igazságosság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy, az ellenkezője sincs bebizonyítva. De ezen képességek ismerete nélkül is biztosak lehetünk benne, hogy helyesen működik, hatalmas adatmennyiséget képes tárolni, és fénysebességgel előhívni, és összekapcsolni más adatokkal, és tudjuk, hogy alvásra van szüksége. Az érdekesség azonban az, hogy míg alvás közben minden izmunk, szervünk lelassul, elernyed és így regenerálódik, az agyi tevékenységünk nem ezt teszi. Talán, mint egy szoftverfrissítés, ahol ezerrel pörög a merevlemez, miközben újra installálja magát, kiöli a vírusokat, és rendszerezi és üríti a fölösleges adatokat. Az alvásnak különböző fázisai vannak, amikre most nem térnék ki, de fontosnak tartom megjegyezni. Ez alapján indulok ki, mikor az álmok minőségi különbségeire felhívom a figyelmet. 

Sigmund Freud szerint az álmok szoros kapcsolatban állnak az álmodó személy aznapi tevékenységével, vágyaival és szimbólumokat rejtenek, amik miatt néha abszurdnak vagy hihetetlennek tűnik az, amit álmodunk. Nos, számtalanszor álmodunk tényleg bődületes dolgokat, össze nem függő történeteket, vérfagyasztó borzalmakat. Ezekről biztosan elmondhatjuk – amennyiben mentálisan egészségesek vagyunk –, hogy ezek nem titkos vágyaink leképeződései, inkább a félelmeink és a napközben átélt különböző szituációk logikátlan összekapcsolása, amik átélése után akár sokkos állapotban, izzadva ébredünk. Álmodunk sokszor olyan képességekről, amiknek ember nem lehet birtokában. Ezzel kapcsolatban viszont, ha jelképekben is, de valóban vágyaink manifesztálódnak, mint leggyakrabban a repülés képességének birtoklása. Ritkán álmodjuk, hogy álmodunk, ez egészen speciális álomfajta. Valamint létezik az általam elnevezett „Avatar álom”, amiben számunkra idegen helyeken, idegen emberek társaságában vagyunk. Néha ezek egészen hosszú, összefüggő eseményláncolatban jelennek meg. Gyakorlatilag úgy tűnik, mintha egy másik személyiség fejében lennénk, előző életünk emlékeit idéznénk fel. Akár ez is lehetséges lehet (bár ezek is sokszor irracionálisnak tűnnek), de ehhez képest egy sokkal komplexebb hatás érzékelése is lehet a magyarázat.

3. Megállapítás a változékony múltról, a megnemtörtént jelenről és a jövőtlen jövőről

"Az időutazás az a tudományos fikció, miszerint a téridőben nem csak térben, hanem időben is lehetséges utazni. Ez a tudomány mai állása szerint különféle paradoxonokhoz vezet (például: időparadoxon, ikerparadoxon), amit az elmélet kutatói igyekszenek kiküszöbölni, ellenzői pedig bizonyítékként hoznak fel.

1949-ben Albert Einsteint egy felfedezés foglalkoztatta, amit közeli munkatársa és barátja, Kurt Gödel bécsi matematikus tett, szintén a princetoni Institute for Advanced Study intézetben, ahol Einsten is dolgozott. Gödel az Einstein-egyenletek egy nyugtalanító megoldására bukkant, amely megengedte az időutazás bizonyos formáit. 1963-ban Ezra Newman, Theodore Unti és Louis Tamburino az Einstein-egyenletek újabb megoldását fedezte fel. Az ő megoldásukban az univerzum egy tipikus fekete lyukra hasonlít. A Gödel-féle megoldáshoz hasonlóan az övéké is megengedte az időhurkokat és az időutazást.1988-ban Kip Thorne, a California Institute of Technology fizikusa és társai azt a meghökkentő (és merész) állítást tették, hogy az időutazás nemcsak hogy lehetséges, hanem igen valószínű is, bizonyos feltételek teljesülése mellett. Eredményeiket nem egy homályos, periférikus lapban, hanem a nagy presztízsű Physical Review Letters-ben tették közzé. Ez volt az első alkalom, amikor nem rögeszmés kóklerek, hanem tekintélyes fizikusok tudományosan megalapozottan foglalkoztak egy olyan állítással, amely szerint az idő folyása megváltoztatható. Bejelentésük alapját az az egyszerű megfigyelés képezte, hogy a féregjáratok két olyan tartományt is összeköthetnek, amelyek különböző időben léteznek. Így a féregjáratok képesek a jelen és a múlt összekötésére is. Megjegyzendő, hogy a féregjárat időkapuként való működtetéséhez olyan hatalmas energiák szükségese, amik műszakilag az emberi civilizáció töretlen fejlődése esetén is leghamarabb több száz év múlva válhatnak elérhetővé. Az időutazás logikai ellentmondásait (pl. időparadoxon) oldja fel a multiverzum-elmélet. E szerint végtelen számú párhuzamosan létező, egymástól különböző, ám összefüggő világegyetem létezik. Ekkor az időutazás nem más, mint két – eseményeiben független – világegyetem közötti ugrás, tehát logikai kötöttségek nem állnak fenn. Az alternatív valóságokat néha "más dimenziónak" is nevezik. Először William James pszichológus írta le, majd Michael Moorcock író népszerűsítette." (forrás: wikipedia)

A teljesség igénye nélkül, de meg kell említenem Stephen Hawking elméleti fizikust, aki feltételezése szerint egyetlen idővonal létezik, emiatt az időutazó nem képes megváltoztatni a már megtörtént múltat, így nem jöhet létre sem paradoxon, sem időutazás.

Nos, tételezzük fel, hogy valamikor a jövőben képesek leszünk az időutazásra és kényünk-kedvünk szerint, vagy egy nagyon szigorúan meghatározott szabályrendszer alapján, képes lesz az ember utazni az időben. Számos mozifilmet, regényt megihletett már ez a gondolat, ami valljuk meg őszintén, tényleg megtermékenyítően hat az emberi fantáziára. A fantasztikus történetekkel ellentétben, most nézzük a dolgot egy másik szemszögből, pontosabban a másik szemszögből. A mi életünkben, a legjobb tudásunk szerint nem lehet az időben utazni. De mi van, ha mások, más időben ezt már képesek megtenni. Mi van, ha az időparadoxonok, és azok minden veszélye és következménye már súlyt minket, és sűrűbben át is éljük, mint azt gondolnánk. Honnan tudhatjuk biztosan, hogy ma ugyanazt az idővonalat követem-e, mint tegnap? Vajon megváltozott-e az idő-egyenesben valami, vagy sem? Pillanatonként mást élünk-e meg, mint ami elrendeltetett, vagy csak néha-néha van változás? Ez globálisan kihat-e az egész Földre, vagy csak arra, aki érintett? Egy apró változtatással a múltban az egész univerzum megváltoztatható? A sok kérdés között azt tartom a legfélelmetesebb megállapításnak, hogy ténylegesen észre sem vennénk, ha egy ilyen pillangóhatás alá kerülnénk. Hiába mondaná, mondjuk maga az időutazó, hogy „figyelj, itt van egy videó rólad, és erről a nőről, aki eddig a feleséged volt”, te semmire sem emlékeznél azzal a nővel kapcsolatban. Hiszen, akár lehet, hogy meg sem született az illető. Lehet, hogy most itt ülök a gépemnél, és írom ezeket a gondolatokat, és pár perc múlva, amint közzé teszem az interneten, az életem egész másként fog szólni, és mondjuk ez az írás sosem lát napvilágot. Lehet, hogy már több atomháborún vagyunk túl, csak valaki visszautazott, és meggátolta azt. Lehet, hogy a jövőben egyetlen egy szabály él, hogy az emberiséget fent kell tartani, minden áron. Így lehetséges, hogy nem mindennaposak ezen változtatások, de az emberiséget ismerve, azért lehet, hogy sűrűbben van rá szükség, mint azt elsőre gondolnánk.

Hipotézis és konklúzió: Ezt rád bízom, vannak titkok, amikre neked kell rájönnöd.

Múzsák segítsetek, avagy gondolkodjunk, legalább ha nincs jobb dolgunk, vagy amit akartok.